Sveinung Eriksen

Sveinung
är komminister i församlingen. Han bor i Göteborg med sin fru och deras två barn. Sveinung är hos oss ca en gång i månaden, för övrigt är Sveinung även i gudstjänstgemenskapen i Kungälv.
Mobilnr.: 073-0621591