Välkommen till

Johannes församling i Borås hemsida

en församling inom Missionsprovinsen i Sverige

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 10, på Gustav Adolfsgatan 7 i Borås (Adventskyrkan).

Varmt välkomna!

På grund av Corona-pandemin kommer vi morgon den 29 mars att sända gudstjänsten live. Följ oss via vår facebooksida.