Olof Svensson

Olof
är kyrkorådets ordförande i församlingen. Han bor i Borås, tillsammans med sin fru och deras barn.
Mobilnr.: 070-002 99 37