Magnus Svensson

Magnus
är kyrkorådets ordförande i församlingen. Han bor i Borås.
Mobilnr.: 073-552 11 91